Iskolás

Az alternatív oktatásról

A szokványos, hagyományos iskolai berendezkedésen kívül léteznek alternatív óvodák, iskolák, illetve vannak már nálunk is családok, akik az ú.n. home-schooling vagy non-schooling módszert, azaz az otthontanulást választják.

Az egyik alternatív pedagógiai irányzat a Waldorf-módszer.

Az első Waldorf-iskolát majd 100 éve, Rudolf Steiner alapításával Németországban hozták létre. Azóta világszerte elterjedt ez a módszer, amit a társadalmi „hármas tagozódás” elvére (szabadság, egyenlőség, testvériség) alapoztak. Szellemi szabadságot a kulturális életben, egyenlőséget a törvényekben és testvériséget a gazdasági életben!

A Waldorf-pedagógia hátterében az antropozófia, a Rudolf Steiner által kidolgozott embertan áll.

Előfordul, hogy a Waldorf-iskolákat, tévesen a kisegítő iskolákkal azonosítják. A tévképzet kialakulásának az oka az, hogy ezekbe az intézményekbe felvételt nyernek olyan gyermekek is, akik a hagyományos rendszerbe nem férnek be, vagy ha igen, akkor nehéz nekik a haladás, sokszor hátrányos helyzetbe kerülnek.

A Waldorf célja, hogy a gyerekek társadalmi helyzetük szerint is és adottságaikat tekintve is heterogén környezetbe járjanak. Így a tanulásban lassabban haladók is helyet kapnak az osztályban, ugyanúgy, ahogy  a kisebb jövedelmű családok tudásuk szerint fizetnek az alapítványi/egyesületi működtetésbe.

A Waldorfban demokratikusabb a viszony a gyerekek és a tanárok között, mint az megszokott. A gyerekek  tegezik a pedagógusokat, de a kölcsönös tisztelet jegyében reggel kézfogással üdvözli egymást tanár és diák. Más a tanórák rendje is, reggel 2 óra egyben a reggeli óra, vagy főoktatás, amikor a gyerekek néhány héten keresztül egy adott témát alaposan körüljárnak. Ú.n. epochákra vagy korszakokra bontva tárgyalnak egy-egy történelmi vagy kultúrkorszakot, pl. néhány hétig az 5.-es osztályba lépve Indiába kerülünk. Indiai díszletek kerülnek a terembe; Indiáról írnak, olvasnak, rajzolnak a gyerekek.

A főoktatás után következnek a szakórák, a hagyományos iskolákhoz hasonlóan, heti rendszerességgel pl. heti 2-3 órában a nyelvórák, zene, kézimunka, stb.

Vélemény, hozzászólás?